Działka ok 1100m wym 50x21m Guzowatka Kołaków koło Radzymina
1 grudnia 2022
Domek letniskowy drewniany ocieplany 18m z tarasem 18m2
14 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Działka ok 8000m P/U szerokość 37m Radzymin Dybów Kolonia bl trasy S8

1,800,000 

Kategoria: Tagi: ,
Opis

tel 505 171 454

Na sprzedaż działka przemysłowa z planem zagospodarowania pod magazyny do wysokiego składowania, usługi przemysł, produkcja, składowanie, dojazd dla dużych samochodów, niedaleko do wjazdu na S8

działka przy drodze gminnej, szerokość działki ok 37m

media prąd woda dalej gaz i kanalizacja

przybliżona lokalizacja na google map 52.397874, 21.201269

Plan zagospodarowania

§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U,
10P/U, 11P/U, 12P/U, 13P/U, 14P/U, 15P/U, 16P/U ustala się:
1) przeznaczenie terenów:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa, w tym
stacje paliw,
b) przeznaczenie dopuszczalne: usługi w formie lokali wbudowanych, budynki gospodarcze i garaże,
dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne;
2) warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m2
,
b) minimalna szerokość frontu działki – 50,0 m,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 70°-110°,
d) ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni działek lub szerokości frontu działki, o których mowa
w lit. a, b nie dotyczą wydzieleń:
– pod obiekty i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej i technicznej,
– powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzielenie działek
budowlanych, lecz poprawa istniejącego zagospodarowania;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 75% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,2,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 1,8,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
15%,
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1500 m2
, nie dotyczy wydzieleń:
– pod obiekty i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej i technicznej,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 2987
– powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzielenie działek
budowlanych, lecz poprawa istniejącego zagospodarowania,

Zapraszam do oglądania 7 dni w tygodniu

mgr Monika Błaszczak

Lider sprzedaży nieruchomości

tel 505 171 454

Biuro – Wołomin ul Moniuszki 9 parter

Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Biznes24.net dokłada wszelkich starań aby oferty były starannie opracowane.