2021-11-21 20_11_50-Raport o terenie Ongeo – analiza przestrzenna nieruchomości na mapach